Tags : แฉกลโกงแท็กซี่ แอบสลับสายไฟต่อเข้าสวิตช์ใต้คันแร่ง ใช้จังหวะผู้โดยสารเผลอเหยียบสวิตช์ทำมิเตอร์พุ่งกระฉูด แม้รถไม่ได้วิ่ง…

แฉกลโกงแท็กซี่ แอบสลับสายไฟต่อเข้าสวิตช์ใต้คันแร่ง ใช้จังหวะผู้โดยสารเผลอเหยียบสวิตช์ทำมิเตอร์พุ่งกระฉูด แม้รถไม่ได้วิ่ง…

แฉกลโกงแท็กซี่ แอบสลับสายไฟต่อเข้าสวิตช์ใต้คันแร่ง ใช้จ […]

73 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }