Tags : ว่าที่ ร.อ.พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ บุ […]

2,083 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }