Tags : #ข่าวจังหวัดตราด #ตราด #ข่าวชัดประเด็นจริง

ปาบึกบุกคลองใหญ่เสียหายหนักกว่า20หลังคาเรือน นายอำเภอคลองใหญ่เร่งเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือ

ตราด ปาบึกบุกคลองใหญ่เสียหายหนักกว่า20หลังคาเรือน นายอำ […]

2,401 views

ตราด อําเภอคลองใหญ่ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของอําเภอคลองใหญ่

วันที่ 1 สิ่งหาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอํา […]

60 views

คลองใหญ่ พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่และชาวกัมพูชาจํานวนมากร่วมประกาศตนเป็นพุทธมามะกะและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 27 กค.2561 โดยมีนายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอําเภอค […]

157 views

จังหวัดจันทบุรีตั้งจุดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางอปท.ผนึกกำลัง เตรียมเดินทางตั้งครัวน้ำใจชาวจันท์ช่วยผู้ประสบภัย ที่

วันนี้ ( 26 ก.ค.61 ) ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจัน […]

78 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }