ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ไปซุ้มไก่ลูกชิ้นเสี่ยโอ หลังวัดสิงห์ทอง จ.ลพบุรี แห่ตรวจ COVID – 19 ที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

เปิดอ่าน 3,373 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

หลังจากที่สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีได้มีการประกาศแจ้งให้ประชาชนในจังหวัดลพบุรีที่เดินทางไปซุ้มไก่ลูกชิ้นเสี่ยโอ หลังวัดสิงห์ทอง ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป ถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อ COVID – 19 จึงขอให้รีบมาแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ทันที และให้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำให้มีประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงตามสถานที่ดังกล่าว พากันมาตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชกันเป็น จำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ผศ.(พิเศษ) นพ.ทศพร ศิริโสภิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้จัดพื้นที่สำหรับรองรับการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ไว้บริเวณ หน้าอาคารแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นพื้นที่ภายนอกอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 ให้แก่ผู้มารับบริการอื่น ๆ รวมทั้งดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าวให้สวมใส่เครื่องป้องกันอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID – 19 จากผู้มารับการตรวจหาเชื้อด้วย

สำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID -19 ขอให้ผู้มาตรวจรอผลการตรวจ 2 – 3 วัน เนื่องจากมีผู้มารับการตรวจเป็นจำนวนมาก สำหรับผลการตรวจทางโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชจะจัดส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านท่านจะมีเจ้าหน้าที่นำผลตรวจไปแจ้งให้ท่านทราบ หากต้องการใบรับรองแพทย์ (1) กรณีผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสและมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ สามารถขอใบรับรองแพทย์หยุดงาน เพื่อกักตัวเป็นเวลา 14 วัน (2) กรณีที่ไม่มีประวัติเสี่ยง แต่มาตรวจเพื่อยืนยันว่าไม่ติดเชื้อ ให้ญาติมารับใบรับรองแพทย์เพื่อกลับเข้าทำงานหลังจากทราบผลการตรวจยืนยันว่าไม่พบเชื้อแล้ว

นอกจากนี้ขอความร่วมมือ ประชาชนที่มาตรวจปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ดังนี้ (1) ให้กักตัวอยู่ในบ้าน และแยกจากผู้อื่น ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค 14 วัน (2) หยุดเรียน หยุดงาน ไม่เดินทางออกนอกบ้าน แยกตัวอยู่ที่บ้านจนครบ 14 วัน (3) แยกห้องนอน ห้องน้ำ ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนอื่นภายในบ้าน ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างจากคนอื่น 1 – 2 เมตร (4) สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที


ภาพ : กลุ่มงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ไปซุ้มไก่ลูกชิ้นเสี่ยโอ หลังวัดสิงห์ทอง จ.ลพบุรี แห่ตรวจ COVID – 19 ที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ร่วมแสดงความคิดเห็น


https://www.khaochad.com/446371