ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีอัญเชิญ เครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระบรมราชินี ถวายเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

เปิดอ่าน 3,199 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีอัญเชิญ เครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระบรมราชินี ถวายเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบ 83 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประกอบพิธี อันเชิญเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทาน ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ถวายเบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบ 83 ปี โดยมี พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วยข้าราชการ แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอานันทมหิดล หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ภายในโรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือข้าราชการทหาร พลเรือน รวมถึงประชาชนในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีสถานที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในการรักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างโรงพยาบาล พร้อมทั้งพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลอานันทมหิดล” และเสด็จฯ ทรงทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2481 ดังนั้น คณะกรรมการโรงพยาบาล จึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐาน ณ หน้าตึกอำนวยการ ของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และวางพานพุ่มถวายราชสักการะเป็นประจำทุกปี

ภาพ/ข่าว สมชาย เกตุฉาย
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์ รายงาน

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีอัญเชิญ เครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระบรมราชินี ถวายเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

ร่วมแสดงความคิดเห็น


https://www.khaochad.com/446361