ผู้พันแป้ว พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และชุดแพทย์เดินเท้าของหน่วย ดำเนินการเข้าช่วยเหลือสร้างบ้านให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,070 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

พ.อ.ศุภชัย สงสังข์ ผบ.ร.5 พัน.2 (ผู้พันแป้ว) พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และชุดแพทย์เดินเท้าของหน่วยได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเข้าช่วยเหลือสร้างบ้านให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายช่วยเหลือประชาชนของกองทัพบก ” เพื่อดูแลความเป็นอยู่และ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของประชาชน

น.ส.เสาวลักษณ์ ควนเคี่ยม บ้านเลขที่ 352 หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และ ผู้พันแป้วได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ครอบครัวของน.ส.เสาวลักษณ์ ควนเคี่ยม และวางแผนในการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับกำลังพล โดยใช้กำลังพลชุดช่างของหน่วยฯ เข้าดำเนินการสร้างบ้านให้ใหม่จนเกือบจะมีความสมบูรณ์เป็นรูปเป็นร่างและพร้อมเข้าพักอาศัย

ทั้งนี้ผู้พันแป้วได้มอบถุงยังชีพและยาเวชภัณฑ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ น.ส.เสาวลักษณ์ ควนเคี่ยม และครอบครัว “จิตอาสาสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ส่งมอบกำลังใจให้กันในยามทุกข์ยาก”พร้อมทั้งมีชุดแพทย์ทหารตรวจสุขภาพให้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว นิตยา แสงมณี ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้พันแป้ว พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และชุดแพทย์เดินเท้าของหน่วย ดำเนินการเข้าช่วยเหลือสร้างบ้านให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


https://www.khaochad.com/446122