ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามการประชุม Video Conference ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,976 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามการประชุม Video Conference ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และจังหวัดสตูล เกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา
วันที่ 5 ม.ค.2564 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดสตูล ร่วมรับฟังการถ่ายทอดการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานการแถลงข่าวฯ ณ ห้องประชุม 1 ปภ อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสารรณภัย ผ่านระบบ Video Conference มายังห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ช่วง 7 วันของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 63 – 4 ม.ค. 64 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,333 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 392 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,326 คน ทั้งนี้ ศปถ.ประสานจังหวัดบูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยกำชับจังหวัดถอดบทเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ พร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ซึ่งผลการดำเนินงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 มีจุดตรวจหลัก จำนวน 14 จุด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 373 คน มีสถิติเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 24 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 23 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 คน ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเกิดสภาพถนน และขับรถเร็วเกินกำหนด/สภาพรถ ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ คือ รถจักรยานยนต์ ซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้ จังหวัดสตูล เกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา และมีผู้บาดเจ็บลดลง จากปี 2563 จำนวน 3 ราย แต่ในปี 2564 มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

โดยหลังจากนี้ ในนามศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสตูล จะได้มีการรณรงค์อุบัติเหตุตลอดทั้งปี ซึ่งสอดคล้องกับที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย สั่งการในที่ประชุมการปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ว่าหลังจากนี้จะให้มีการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตลอดทั้งปี โดยร่วมกับการบูรณาการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ชุมชน หมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ความปลอดภัย รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพื่อนำไปสู่การลดการเกิดอุบัติเหตุให้ได้

ภาพ/ข่าว นิตยา แสงมณี ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามการประชุม Video Conference ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


https://www.khaochad.com/445973