พ่อเมืองตาก ปธ.ประชุม เตรียมเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และด่านพรมแดน 2 แม่สอด-เมียวดี

เปิดอ่าน 3,532 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมเตรียมการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ห้องประชุมชั้น 2 ด่านพรมแดนแม่สอด แห่งที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่ 23 แม่สอด พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(ด่าน ตม.แม่สอด) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แม่สอด ด่านศุลกากรแม่สอด ผู้แทนด่านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชายแดน เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการแขวงการทางตากที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด ตำรวจ สภ.แม่สอด ตำรวจทางหลวง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ( อบต.ท่าสายลวด เทศบาลนครแม่สอดเทศบาลตำบลท่าสายลวด) ผู้นำภาคเอกชน ฯลฯ เข้าร่วมประชุม กว่า 50 คน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้สะพานมิตรภาพฯแห่งที่ 2 และด่านพรมแดนถาวร 2 แม่สอด เมียวดี(เมียนมา) โดยกำหนดที่จะเปิดดำเนินการในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 จะมีพิธีเปิดโดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานฝ่ายไทย และนาย อู ฮาน ซอ รัฐมนตรีกระทรวงการก่อสร้าง เป็นประธานฝ่ายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
การเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และด่านพรมแดนถาวร 2 แม่สอด-เมียวดี นั้นรัฐบาลไทยและเมียนมา ได้มีการลงนามเปิดใช้สะพานร่วมกัน ใน MOU ที่ตกลงไว้ 2 ประเทศ และร่วมกัน ทั้งการกำหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหาร การใช้สะพาน การวางแนวทางและหาวิธีการดูแลและบำรุงรักษาสะพานให้สามารถรองรับความต้องการและใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน เป็นอีกหนึ่งเส้นทาง ของ East West Economic Corridor EWEC เส้นทางแห่งนี้ ยังจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและ ในภูมิภาคให้มีความเจริญก้าวหน้า ภายใต้กรอบความร่วมมือในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และกรอบการพัฒนาภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยในเบื้องต้นสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 และด่านพรมแดนถาวร 2 แม่สอด-เมียวดี จะเปิดตั้งแต่เวลา 06.30 น.- 18.30 น. โดยจะให้บริการสำหรับรถบรรทุกสินค้าข้ามแดน ส่วนรถเล็ก และการข้ามแดนของประชาชน จะให้ใช้ที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ระหว่างเวลา 05.30 น.- 20.30 น.


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พ่อเมืองตาก ปธ.ประชุม เตรียมเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และด่านพรมแดน 2 แม่สอด-เมียวดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


https://www.khaochad.com/376559