อำเภอบางกรวย​ ผู้บริหาร ทต.ปลายบาง ผอ.กองสาธารณสุข พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปลายบาง ตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,555 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562​ เวลา 08.00 น.นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอผอ.ศอ.จอส.อำเภอบางกรวย พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ผู้บริหาร ทต.ปลายบาง ผอ.กองสาธารณสุข พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปลายบาง ตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และนโยบายจังหวัดสะอาด ของจังหวัดนนทบุรี ในการแก้ปัญหาขยะอีกด้วย

โดย ศอ.จอส.อ.บางกรวย บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลปลายบาง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปรับสภาพภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดการระบายน้ำที่ดี (ต่อเนื่องเป็นวันที่ 10 ) ณ บริเวณคลองโคเผือก ตำบลมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นเขตแดนติดต่อระหว่างเทศบาลตำบลปลายบางกับ อบต.บางขุนกอง ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ประมาณ 15 วัน

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/5LUM48bYOjc

ภาพ​/ข่าว​ สมัย​ นิกูล​รัมย์​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อำเภอบางกรวย​ ผู้บริหาร ทต.ปลายบาง ผอ.กองสาธารณสุข พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปลายบาง ตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


https://www.khaochad.com/363940