กอ.รมน.ตาก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินสิ่งของช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ดินถล่มทับอาคารเรียนและที่พัก

เปิดอ่าน 1,449 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 พ.อ.เสมา มังมติ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)จังหวัดตาก ฝ่ายทหาร นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะรองผอ.รมน.จังหวัดตาก(ฝ่ายพลเรือน.) พ.อ.กิตติพงษ์ ชื่นใจชน รองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ,พ.อ.ไมตรี ชูปรีชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 14 เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน ที่ 35, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จังหวัดตาก,นายประทีป โพธิ์เที้ยม นายอำเภอท่าสองยาง จ.ตาก ร.ท.กฤษฎา พินิจวงษ์ รองหัวหน้าฝ่ายการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)จังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนัก มีดินสไลด์ทับอาคารหอพักนักเรียนหญิง “พุทธรักษา” พร้อมทั้งมอบเงินสด เครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่โรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงเป็นผู้แทนรับมอบ

รายงานข่าวแจ้งว่า ความเสียหายจากเหตุดินสไลด์ทับอาคารหอพักนักเรียนหญิง รร.บ้านแม่ระเมิง จากการ เข้าตรวจสอบร่วมกับนายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง พบว่าความเสียหาย เป็นอาคารหอพักหญิง “หอพักพุทธรักษา” แบบกรมอาชีวะ ชั้นเดียว อาคารติดพื้น ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 24 เมตร มีนักเรียนพักนอนหญิงจำนวน 41 คน อาคารได้รับความเสียหายผนังอาคาร, เสา, หลังคา และเตียงนอน 8 ชุด 16 ที่นอนโค่นล้ม ประมาณความเสียหายดังนี้ ซ่อมผนังอาคาร 30,000 บาท ,เสา, หลังคา 10,000 บาท จัดทำผนังกันดินพังทลาย100,000 บาท จัดทำปรับปรุงร่องน้ำ 100,000 บาท ค่าแรงงาน 50,000 บาท ประม่ณการรวมค่าเสียหาย 290,000 บาท
สามารถติดต่อข่วยเหลือโรงเรียนแม่ระเมิง ได้ที่นายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง โทร 087-2077494


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กอ.รมน.ตาก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินสิ่งของช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ดินถล่มทับอาคารเรียนและที่พัก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


https://www.khaochad.com/348480