ตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก ไอเดียเก๋เปิดสภากาแฟเสวนายามเช้า พบหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่

เปิดอ่าน 1,922 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 14 มกราคม 2562 ที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก โดยมี นาวาเอก ประจวบ มะลิทอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เป็นประธานในการเปิดพิธี ไอเดียเก๋ เปิดสภากาแฟเสวนายามเช้า พบหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมด้วย นาวาโท สุรเชษฐ์ เกิดเต็ม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีตําบลหาดเล็ก และหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ พบปะสังสรรค์ สร้างความคุ้นเคย สนิทสนมซึ่งกันและกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาที่เข้าร่วมสภากาแฟเสวนาในครั้งนี้

เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย นาวเอก ประจวบ บอกว่าการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารต้องการอาศัยบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย และผู้นําชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งปัญอัดชญากรรม ปัญหาสังคม ตลอดจนปัญในชุมชนทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการเข้าออกตามชายแดน จะต้องช่วยให้เกิดการบูรณาการในการทํางานร่วมกันให้ดีขึ้น เพื่อให้การทํางานปฎิบัติงานสามารถแก้ปัญหาตามชายแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยกัน พร้อมกันนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดและหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 และหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุอีกจํานวนหนึ่งด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก ไอเดียเก๋เปิดสภากาแฟเสวนายามเช้า พบหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


https://www.khaochad.com/283275