นายอำเภอเมืองเชียงรายนำคณะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาสักการะพระอาจารย์พบโชค ติสฺสะวํโส

เปิดอ่าน 1,212 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายอำเภอเมืองเชียงรายนำคณะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาสักการะพระอาจารย์พบโชค ติสฺสะวํโส

1461455102742 1461455106105

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันเสาร์ที่ ๒๓ เม.ย.๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น. ว่าที่ ร.ต.ภูษิต ไชยทอง นอภ.เมืองเชียงราย นางนภัสรพี ไชยทอง ภรรยา ได้พร้อมด้วยนายปกรณ์ สุริวรรณ ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ เจ้าหน้าที่ นายกเทศมนตรี กำนัน ผญ.บ.ภาคเอกชน และครอบครัวราษฏรผู้ขาดแคลน ครอบครัวที่ถูกเพลิงไหม้ ที่ได้รับบ้านประชารัฐร่วมใจ”ฮอมบุญ พบโชค”จำนวน ๑๕ ครอบครัว ใน ๑๕ ตำบลเขตอำเภอเมืองเชียงราย เข้าแสดงความกตัญญูกตเวทิตาสักการะสระเกล้าฯรดน้ำขอพร พระอาจารย์พบโชค ติสฺสะวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งพระอาจารย์พบโชคฯได้กล่าวสัมโมทนียคาถาแก่คณะว่า การให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เดือดร้อนเป็นกิจของสงฆ์ที่จะต้องปฏิบัติโดยไม่ต้องคำนึงถึงเชี้อชาติ ศาสนา และโดยเฉพาะความร่วมมือกับราชการ ชุมชน และภาคเอกชน ประชาชนในสังคมยิ่งต้องร่วมดำเนินการ ตามแนวทาง”ประชารัฐ”ของรัฐบาล1461455108719 1461455123533โดยเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งได้ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนฯและยินดีที่จะร่วมกับอำเภอเมืองเชียงรายในการสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ขาดแคลนต่อไป

 

จากเดิมที่พระอาจารย์ต้องหาข้อมูลเองในการออกไปช่วยเหลือ แต่ปัจจุบันอำเภอและอปท.กำนัน ผญ.บ.ได้สำรวจและจัดส่งข้อมูลให้พระอาจารย์ฯทำให้ได้ผู้ที่ผ่านการประชาคมของชุมชน/หมู่บ้านนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงจุด จึงขอให้นายอำเภอและคณะฯได้ดำเนินโครงการ”บ้านประชารัฐร่วมใจ ฮอมบุญ พบโชค”ช่วยเหลือผู้ยากไร้ขาดแคลนต่อไป และให้คงความร่วมมือจากทุกส่วนฯไว้เป็นหลัก เพราะพระอาจารย์และบ้านเมืองอยากเห็นความร่วมแรงร่วมใจกัน ความสามัคคีกัน เช่นนี้ ดังพุทธภาษิตที่ว่า” สามัคคี สังฆัสสะ ปัจจโย สุโข ” ความสามัคคีแห่งหมู่คณะนำสุขมาให้” อนึ่งว่าที่ ร.ต.ภูษิต ไชยทอง นอภ.เมืองเชียงราย ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า พระอาจารย์ พบโชค ติสฺสะวํโส ได้สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้มาแล้วมากมาย แต่ที่ได้มาร่วมดำเนินการในลักษณะ”ประชารัฐ” ร่วมใจ คือ หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้จัดหาผู้ขาดแคลนและรวบรวมเงิน วัสดุ อุปกรณ์เบื้องต้น โดย ผญ.บ.พื้นที่เป็นแกนหลัก ส่งข้อมูลให้กำนัน และ อปท.พื้นที่ และอำเภอพิจารณา หลังจากนั้นให้ขอรับความช่วยเหลือบริจาคจากทุกภาคส่วนฯโดยพระอาจารย์พบโชคฯจะให้ความอนุเคราะห์ทุกครอบครัวๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการส่งมอบแก่ราษฏรไปแล้ว จำนวน ๑๕ หลัง ราคาค่าก่อสร้างอยู่ที่ ตั้งแต่หลังละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท -๒๕๐,๐๐๐ บาท มีอยู่ในหลังที่ ๑๓ ที่พระอาจารย์ได้สมทบเพิ่มเป็นค่าไถ่ถอนที่ดินให้อีก ๒๕,๐๐๐ บาท เป็น ๕๕,๐๐๐ บาท และหลังที่ ๑๕ นางมูล ใจปินตา ซึ่งตาบอดมองไม่เห็นมาสามปี ราษฏรบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าสุด พระอาจารย์พบโชคให้นำไปตรวจรักษาจนสามารถกลับมามองเห็นได้อีกโดยท่านให้ค่ารักษาเพิ่มอีก ๔๐,๐๐๐ บาท อนึ่งพระอาจารย์พบโชคฯได้มอบเงินตั้งต้นในการก่อสร้างบ้าน”ฮอมบุญพบโชค'”ให้แก่ราษฏรและผู้ใหญ่บ้านฯในหลังที่จะก่อสร้างต่อไปในหลังที่ ๑๖ และ หลังที่ ๑๗ จำนวนหลังละ ๑๐,๐๐๐ บาท นายอำเภอเมืองเชียงรายกล่าวในที่สุด

ภาพข่าว/สราวุธ คำฟูบุตร/////เชียงราย


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายอำเภอเมืองเชียงรายนำคณะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาสักการะพระอาจารย์พบโชค ติสฺสะวํโส

ร่วมแสดงความคิดเห็น


https://www.khaochad.com/10870