Tags : www.khaochad.com

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พบปะหารือกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดชายแดนไทย-เมียนมา ณ ห้องประชุมชั้น

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.62 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจ […]

1,330 views

ชื่นชม! ลุง66 ควักเงินกว่าสองแสน หันมาทำบุญสร้างถนนให้ชาวบ้านเชื่อชาติหน้าชีวิตราบรื่น เผยทำมาเยอะผ้าป่ากฐิน

บุรีรัมย์ ชื่นชมลุง66 ควักเงินกว่าสองแสน หันมาทำบุญสร้า […]

1,463 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }