Tags : www.khaochad.com

เจ้าหน้าที่ยังระดมกำลังจากทุกภาคส่วนเข้าควบควมเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี โดยทำการดับไฟ ทำแนวกันไฟ ตลอดจนฉีดน้ำลงใต้ผิวดิน

  สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุไฟไหม้ป่าพรุและสวน […]

372 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }