Tags : www.khaochad.com

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งเร่งแก้ไขปัญหาการใช้น้ำของกลุ่มต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อที่ใช้น้ำร่วมกันอย่างสันติ

วันนี้8 เมษายน. 2559. นายสมศักดิ์ คณาคำ อำเภอแม่จันร่วม […]

617 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }