Tags : www.khaochad.com

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯ กลุ่มแพทย์เพื่อนสัตว์ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และภาคีเครือข่ายเข้าหารืออธิบดีกรมปศุสัตว์ ประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์ม

  สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯ กลุ่มแพทย์เพื่อนสัตว์ […]

1,542 views

สถาบันวิทยาลัยชุมชนจับมือกับมหาวิทยาลัยราชฎัชยะลาในการทำ MOU ความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกัน

  สถาบันวิทยาลัยชุมชนจับมือกับมหาวิทยาลัยราชฎัชยะล […]

1,565 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }