khaochad.com

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบกระเป๋านักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี (มีคลิป)

วันนี้ ( 7 พ.ย.6…

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่นรา (มีคลิป)

เมื่อเวลา 09.00 …

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่นราธิวาส (มีคลิป)

เมื่อเวลา 11.00 …

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ก้าวเดินตามรอยพระบาท ร่วมสืบสานแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 2 ธ.ค. 25…

(มีคลิป) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล ก้าวเดินตามรอยพระบาท ร่วมสืบสานแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ระหว่างการศึกษาให้แก่นักเรียน

วันที่ 2 ธ.ค. 25…