Tags : แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวรรคต ขอน้อมส่งเสด็จสู่วรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริง

html { -webkit-filter: grayscale(100%); }