Tags : #เผาประท้วงรัฐบาล!เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดกระบี่ เผาผลปาล์มน้ำมัน โวย รัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา ราคาตกต่ำเหลือก.ก.2.30-2.50 บาท!

เผาประท้วงรัฐบาล!เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดกระบี่ เผาผลปาล์มน้ำมัน โวย รัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา

              เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จั […]

2,156 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }