khaochad.com

สมาชิกสภาเทศบาลคลองหลวง…เดือด ลั่น…ไม่อาจอยู่ร่วมกับ นางสุดา ทองวิลัย รองปลัดเทศบาล ตัวปัญหาขัดแย้งได้อีกต่อไป

สมาชิกสภาเทศบาลค…

เทศบาลเมืองคลองหลวงจัดโครงการนำร่องนำผู้นำชุมชนเข้าฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมทักษะการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มประชาชนในชุมชน(มีคลิป)

เทศบาลเมืองคลองห…

ที่ปรึกษาใส่ใจ มอบวิทยุใช้ในกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองคลองหลวง 30 เครื่อง เพิ่มศักยภาพการทำงาน

ที่ปรึกษาใส่ใจ ม…

ปลัดลุยเอง รู้ปัญหา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คลองหลวงโมเดล

ปลัดลุยเอง รู้ปั…

คลองหลวงโมเดล เข้าพรรษาสร้างอาชีพ(มีคลิป)

คลองหลวงโมเดล เข…