khaochad.com

เดือดร้อนหนัก น้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหลกว่าครึ่งเดือน เด็กต้องรีบตื่นเช้าอาบน้ำคลองน้ำขี้ช้างไปโรงเรียน (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 17 ก…