Tags : อุบลราชธานี

อุบลราชธานี…สวยงาม ผลงานแกะสลักเทียนทศชาติชาดกจาก 10 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศพร้อมอวดโฉมนักท่องเที่ยวสู่งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองดอกบัว ประจำปี

อุบลราชธานี…สวยงาม ผลงานแกะสลักเทียนทศชาติชาดกจาก […]

174 views

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อุบลราชธานี ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ อำเภอวารินชำร […]

147 views

อุบลราชธานี…เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมอบบัตรประจำตัวผู้ใช้เรือพร้อมเปิดป้ายจุดจอดเรือ

อุบลราชธานี…เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ […]

183 views

อุบลราชธานี เชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและชมขบวนต้นเทียนวิจิตรทัศนาภูมิปัญญาพุทธศาสนาทศชาติชาดก

อุบลราชธานี เชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและชมขบวนต […]

346 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }