Tags : อุบลราชธานี

อุบลราชธานี……..ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์พร้อมทีมสหวิชาชีพออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัวที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

อุบลราชธานี……..ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพ […]

317 views

อุบลราชธานี….ชุดประสานงานฝ่ายความมั่นคงอำเภอเขมราฐสนธิกำลังตามแผนสุรสัมพันธ์ 4/60 ตรวจค้นเป้าหมายตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

อุบลราชธานี….ชุดประสานงานฝ่ายความมั่นคงอำเภอเขมรา […]

302 views

อุบลราชธานี….รองผู้บัญชาการที่ทำการยุทธวิถีกองกำลังสุรนารีด้านตะวันออก เป็นประธานเปิดแผนยุทธการสุรสัมพันธ์ 4/60

อุบลราชธานี….รองผู้บัญชาการที่ทำการยุทธวิถีกองกำล […]

229 views

อุบลราชธานี….สำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานีให้ความรู้ในการออกเสียงและรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงในพื้นที่อำเภอทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี….สำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธา […]

176 views

อุบลราชธานี….ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่กรณีมีเรื่องร้องเรียนโครงการประชารัฐ เพื่อทราบข้อเท็จจริง(มีคลิป)

อุบลราชธานี….ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐม […]

219 views

อุบลราชธานี…อ.นาจะหลวยตั้งจุดบริการประชาชนช่วง 7 วันอันตรายและอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางกลับทำงานต่างจังหวัด

อุบลราชธานี…อ.นาจะหลวยตั้งจุดบริการประชาชนช่วง 7 […]

193 views

อุบลราชธานี….นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุขพร้อมทีมงานเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดตรวจและส่งประชาชนเดินทางกลับอย่างปลอดภัย

อุบลราชธานี….นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุขพร้อมทีมงานเยี […]

192 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }