Tags : อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดให้บริการสมาชิกที่เข้าร่วมธนาคารสินค้าเกษตรของสหกรณ์ฯดอนเจดีย์ จำกัด

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและอำนวยการในการให้บริการประชาชนที่ศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดสงกรานต์ ที่หน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 14 เมษายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีก […]

795 views

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อ […]

2,447 views

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สหกรณ์ร่วมใจอนุรักษ์พันธุ์ปลาและผืนป่าถวายเป็นพระราชกุศล”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธ […]

2,728 views

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดให้บริการสมาชิกที่เข้าร่วมธนาคารสินค้าเกษตรของสหกรณ์ฯดอนเจดีย์ จำกัด

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นป […]

1,907 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }