Tags : อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดให้บริการสมาชิกที่เข้าร่วมธนาคารสินค้าเกษตรของสหกรณ์ฯดอนเจดีย์ จำกัด

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิเศษกำกับดูแลเรื่องความร่วมมือในการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีก […]

797 views

นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นำเครื่องดื่มและขนมของว่างมามอบให้กับประชาชนที่มาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นำเครื่องดื่มและ […]

1,310 views

รอง ผวจ.อบ.รับมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อรวบรวมส่งส่วนกลางร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รอง ผวจ.อบ.รับมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อรวบรวมส่งส่วนกลางร่ว […]

915 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }