khaochad.com

ส.ส.เต้ มงคลกิตติ์ตรวจสอบระดับน้ำเขื่อนแควน้อย ทราบปัญหาเหลือน้ำแค่ 12 เปอร์เซ็นต์เร่งหาแนวทางเพิ่มเติมน้ำในเขื่อน

วันที่ 10 สิงหาค…