Tags : ส.ส.เต้ มงคลกิตติ์ตรวจสอบระดับน้ำเขื่อนแควน้อย ทราบปัญหาเหลือน้ำแค่ 12 เปอร์เซ็นต์เร่งหาแนวทางเพิ่มเติมน้ำในเขื่อน

html { -webkit-filter: grayscale(100%); }