Tags : #สุราษฎร์ธานี #ข่าวชัดประเด็นจริง

ตำรวจสุราษฎร์จับแก๊งค์ค้ายา ค้นบ้านผู้ต้องหา ผงะ พบรถหรูอัลพาร์ดคันเดียวกับที่ใช้รับพลเอกประยุทธ์ตอนไปตรวจงานสุราษฎร์

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจ.สุราษฎร์ธา […]

4,018 views

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธา […]

2,077 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอสระมอบหมายให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ และหัวหน้าสำนักงานปลัดเข้าร่วมประชุมชี้แจงการสำรวจข้อมูลสุนัข/แมวในพื้นที่ตำบลคลองสระ

วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชตินายกองค์กา […]

3,463 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ.

วันนี้12 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์กา […]

3,039 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรและการจัดเวทีประชาคม โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์ก […]

3,218 views

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระมอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ประชุม

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์ก […]

3,101 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }