Tags : #สงขลา #ข่าวชัดประเด็นจริง

สงขลา/สะเดา คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังสภาชิกสภาผู้แทนฯจัดสัมนาบรรยายผลกระทบโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจการค้าเมืองชายแดน

คณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ […]

2,766 views

สงขลา/สะเดา มทภ.4 บินด่วนลงพื้นที่ด่านพรมแดนสะเดาแห่งใหม่ หารือแนวทางสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวและการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.63. ที่ผ่านมาที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่ง […]

2,166 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }