Tags : ศรีสะเกษ ชาวพุทธแห่ร่วมทำบุญวันมงคล 29 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 วันดี 149 ปีมี 1 ครั้ง ถวายถนน “รู้เจน” ทอดผ้าป่าสร้างอุโบสถหลวงปู่สรวงวัดป่าพลาญเพชร เสริมสิริมงคล

html { -webkit-filter: grayscale(100%); }