khaochad.com

ศป.ปส.อ.ขุนหาญ รวบนักค้าและเสพยาบ้าตามแนวชายแดนเขาพระวิหาร

เมื่อวันที่ 1 ตุ…

ศป.ปส.อ.ขุนหาญ รวบนักค้าและเสพยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ได้ยาบ้า 1,060 เม็ด

เมื่อวันที่ 12 ก…

ศป.ปส.อ.ขุนหาญ รวบนักค้าและเสพยาบ้าชายแดนไทยกัมพูชา 2 ราย ได้ของกลางยาบ้าจำนวน 15 เม็ด

วันที่ 14 ม.ค. 6…

ศป.ปส.อ.ขุนหาญ รวบนักค้าและนักเสพยาบ้าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา จำนวน 3 ราย ได้ยาบ้า จำนวน 25 เม็ด

เมื่อวันที่ 8 มก…