khaochad.com

วัดศาลาปูนวรวิหาร จัดงานทักษิณานุปทานแด่ พระราชสิทธิมงคล(หลวงปู่สวัสดิ์)เนื่องในวาระ อายุวัฒนมงคลพระครูอนุกูลศาสนกิจ อายุวัฒนมงคล 65 ปี 46 พรรษา

เมื่อเวลา 09:00 …

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

เมื่อเวลา 09:00 …

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหาร และพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ วัดศาลาปูน

เมื่อเวลา 09:00 …

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาแก่กลุ่มประชากรกลุ่มวัยทำงานและวัยสูงอายุ

เมื่อเวลา 09:00 …

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562 ณ วิหารพระมงคลบพิตร

เมื่อเวลา 09:00 …

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562

เวลา 09:00 น. วั…

ว่าทีร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะมอบสิ่งของให้กับผู้นำมัสยิสจำนวน 26 มัสยิส เพื่อนำไปใช้ในช่วงเดือนรอมฎอมถือศิลอดของศาสนาอิสลาม

เมื่อเวลา 10:00 …

นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาร่วมสนับสนุนประชาชนจัดเล่นน้ำสงกรานต์ในบริเวณ ถนนอู่ทอง พร้อมเล่นคลื่นเวฟมนุษย์

นายกเทศบาลนครพระ…