Tags : วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมใจกันสักการะหลวงพ่อบึงสามพัน ครั้งที่ 1

นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ […]

1,663 views

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ บ้านและวิทยาลัย นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา

ที่ลานอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ […]

1,897 views

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สภ.บึงสามพัน ตรวจสารเสพติด นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ […]

168 views

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีศึกษา 2561

ที่ลานอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูร […]

156 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }