Tags : #ลพบุรี #ข่าวชัดประเด็นจริง

สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น รณรงค์ให้เกษตรกรหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ […]

203 views

พล.ท.สุรใจ จิตต์แจ้ง ผบ.นปอ.ร่วมงานวันสถาปนาหน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก พร้อมติดตามการฝึกที่ลพบุรี

  พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้อ […]

759 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }