Tags : #ลพบุรี #ข่าวชัดประเด็นจริง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 39

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์รี […]

2,107 views

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรร […]

1,986 views

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ (22 ส.ค.62) เวลา 08.30 น. ที่ โรงเรียนบ้านเขาขวา […]

2,059 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }