khaochad.com

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำนักปั่นจักรยาน ในโครงการปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”ซ้อมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ครั้งที่ 1 ตามเส้นทางจริง

วันนี้ 24 พ.ย. 6…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนศรียานุสรณ์ พร้อมมอบโอวาท นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

          ร…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกษตรสมบูรณ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชนแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 พฤ…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะลงพื้นที่เกาะจิกรีสอร์ท พร้อมติดประกาศให้รื้อถอนภายใน 90 วัน ผู้เช่ากิจการแสดงตัวยอมรับผิด

วันนี้ ( 7 พ.ย.6…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านธาตุน้อย ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชนแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 ต…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมถ่ายทำภาพยนตร์ “มุสลิมสตาร์ ปรุงรัก ฉบับมลายู” ที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากแรงบันดาลใจของคนทำหนังรุ่นใหม่

ที่ตลาดบาเละฮิเล…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองและเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๕ …

นราธิวาสเชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 43

    นราธิวา…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำหัวหน้าส่วนราชการพบปะนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ตามโครงการการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา พร้อมย้ำทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาทุกระดับ

นางพาตีเมาะ สะดี…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเยี่ยมเยียนชาวมุสลิมซึ่งถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน

วันที่ 7 มิถุนาย…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน จิตอาสาร่วมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติฯ ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน

ที่บริเวณเขตป่าส…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นการแก้ไขปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำน่าน

    &n…