Tags : รถ 10 ล้อ บรรทุกปูน เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ ของ ตำรวจจราจร สภ.เมืองชลบุรี ล้มลงแล้วล้อเหยียบซ้ำ เสียชีวิตอย่างอนาถ คนขับอ้างมองไม่เห็น

html { -webkit-filter: grayscale(100%); }