khaochad.com

รถ 10 ล้อ บรรทุกปูน เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ ของ ตำรวจจราจร สภ.เมืองชลบุรี ล้มลงแล้วล้อเหยียบซ้ำ เสียชีวิตอย่างอนาถ คนขับอ้างมองไม่เห็น (ชมคลิป)

พ.ต.ต.ศรัณยพงศ์ …