Tags : #ยโสธร #ข่าวชัดประเด็นจริง

สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร เข้มงวดตรวจสอบรถนักเรียนและรับ-ส่งนักเรียน ช่วงเปิดเทอม เพื่อตรวจความเรียบร้อยของสภาพรถให้ถูกต้องตามมาตรฐานและความปลอดภัยของบุตรหลาน

วันนี้ 22พ.ค.62 นายสนั่น จำปา รักษาราชการแทนขนส่งจังหวั […]

1,608 views

จังหวัดยโสธร มอบเกียรติบัตร,ใบประกาศเกียรติคุณ ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่5/2562

วันนี้ 21พ.ค.62 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร […]

1,621 views

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร นำกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมอบข้าวอินทรีย์ให้โรงพยาบาลและเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร นำกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิ […]

1,647 views

อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร แถลงข่าว หลังวันรุ่นยกพวกถล่มคู่อริในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอเลิงนกทา

อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร แถลงข่าว หลังวันรุ่นยกพวกถล่ […]

1,770 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }