Tags : มูลนิธิฯต้านโกง เปิด ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 4-5 ส.ค.60 นี้ “มงคลกิตติ์ เลขาฯมตช” นำทีม ลงพื้นที่ 5 อำเภอ ในจังหวัดนครพนม “

html { -webkit-filter: grayscale(100%); }