Tags : #มทภ.4 พบปะมวลชนองค์กร ภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จชต. มั่นใจ ทุกภาคส่วนคือส่วนสำคัญในการพัฒนาพื้นที่

html { -webkit-filter: grayscale(100%); }