Tags : ภาคเอกชน กกร. ประชุมเพื่อร่วม พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนสถาบันทางเศรษฐกิจ และเตรียมความพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมนานาชาติ LIMEC ครั้งที่ 5 ที่นครแม่สอด

ภาคเอกชน กกร. ประชุมเพื่อร่วม พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนสถาบันทางเศรษฐกิจ และเตรียมความพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมนานาชาติ

นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังห […]

1,452 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }