Tags : #พิจิตร #ข่าวชัดประเด็นจริง

พิจิตรประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภาวะฝนแล้งส่วนชาวนาเร่งเจาะบ่อน้ำบาดาลช่วยเหลือนาข้าวหวังได้เก็บเกี่ยว (มีคลิป)

วันที่ 19 ส.ค. 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการ […]

1,879 views

ผู้ว่าฯพิจิตรแจ้งเตือนรับมือพายุฝนชาวนาเฮลั่นไม่ต้องแย่งน้ำทำนาทุกท้องถิ่นเร่งมือทำธนาคารน้ำใต้ดินตามนโยบายฝนตกที่ไหนเก็บน้ำที่นั่น

วันที่ 31 ก.ค. 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการ […]

1,548 views

ผู้ว่าฯพิจิตรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่กรมชลประทานผันน้ำช่วยนาข้าวของกลุ่มผู้ใช้น้ำจากแม่น้ำปิง

เจ้าเมืองชาละวันออกโรงติดตามสถานการณ์น้ำแก้ปัญหาวิกฤตปร […]

1,698 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }