Tags : พะเยา

พะเยาจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย(ด้านการคมนาคมและการขนส่ง)แผนอุบัติเหตุหมู่ ระดับ จังหวัดช่วงสงกรานต์ 7

จังหวัดพะเยาจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย(ด้าน […]

1,111 views

พะเยา กำหนดประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที […]

880 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }