Tags : พลังมวลชนชาว อ.ระแงะกว่า 500 คน ร่วมต้านความรุนแรง ด้านผู้นำศาสนาร่วมละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดความสงบสุข หลังโจรใต้ยิงชาวบ้านดับ 2 ราย

html { -webkit-filter: grayscale(100%); }