Tags : พระครูประดิษฐ์ศาสนการ หรือหลวงปู่นงค์ประธานที่ปรึกษานิธิพระพุทธบาทพลวง

กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง จังหวัดจันทบุรีรับสมัครนักเรียน นักศึกษาร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ ตอบปัญหาธรรมะ

พระครูประดิษฐ์ศาสนการ หรือหลวงปู่นงค์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งต […]

1,580 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }