khaochad.com

ผู้ใหญ่ใจดีเครือข่าย​ผู้ปกครอง​โครงการ​ห้องเรียน​อังกฤษ​เข้ม​(iep)​โรงเรียน​เมือง​นครราชสีมา​มอบบริจาคโต๊ะ​ม้า​หินอ่อน​มูลราคา28,000​บาท (ชมคลิป)

ที่โรงเรียน​เมือ…