Tags : ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 18 พร้อมคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

เมื่อเวลา 11.00 น วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายพีระ ทองโพธ […]

1,409 views

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน (มีคลิป)

26 ก.พ. ที่ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระ […]

3,458 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }