khaochad.com

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ชื่นชมศูนย์ราชการสะดวก 11 แห่งที่มุ่งมั่นบริการประชาชน “ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ” (ชมคลิป)

วันที่ 19 มิ.ย. …

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการ (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 18 ม…

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 18 พร้อมคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (มีคลิป)

เมื่อเวลา 11.00 …

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน (มีคลิป)

26 ก.พ. ที่ ห้อง…

          ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เร่งรัดโครงการที่ล่าช้าให้แล้วเสร็จเกิดประโยชน์แก่ประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

                …

​พะเยา..ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC.)(มีคลิป)

​พะเยา..ผู้ตรวจส…