Tags : #“ปั่นเดี่ยว เยียวยาซับน้ำตา น้ำท่วมอีสาน” ถึงจังหวัดศรีสะเกษแล้ว ท่ามกลางการต้อนรับที่อบอุ่น มีผู้ร่วมบริจาคเงินเป็นได้เงิน 7.9 แสนบาท

html { -webkit-filter: grayscale(100%); }