khaochad.com

ปลื้มปริ่มใจสุดๆ!! เมื่อได้เห็นภาพชีวิตล่าสุดลูกชายคนโต โหน่ง ชะชะช่า หลังปลีกวิเวกแล้วจากทางโลก ขออนุโมทนาบุญ!

สร้างความปลื้มปร…