khaochad.com

ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึงระดับกองพัน ครั้งที่ 4/62 วาระพิเศษ เพื่อชี้แจง เน้นย้ำนโยบาย และสั่งการปฏิบัติที่สำคัญ ต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง

วันนี้ ( 24 มิ.ย…