Tags : นาวาเอก ประจวบ มะลิทอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

หน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจําพื้นที่ตราด ไอเดียเก๋ จัดสภากาแฟยามเช้าร่วมกับหน่วยงานข้าราชการไทยและกัมพูชาสร้างความคุ้นเคยระหว่างหน่วยงานข้าราชการ

วันที่ 11 กันยายน 2562 สถานที่โรงจอดรถคลองถมบ้านแก้วกาแ […]

2,569 views

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก จัดกิจกรรมโครงการสองล้อเติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้มสําหรับเด็กยากจนในชนบท

วันที่ 14 มกราคม 2562 ตราด ที่ลานอนุสรณ์สถานบ้านหาดเล็ก […]

2,031 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }