Tags : นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 เปิดอาคารเรียน แบบ สปช.105/29และสนามเด็กเล่นพัฒนาสมอง(BBL)

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนบ้ […]

1,881 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }